Szerződéskötés

Amennyiben a Vizsgálatvezető részt kíván venni az adott klinikai farmakológiai vizsgálatban, akkor a Regisztrációs kérelem kitöltésével és elektronikus megküldésével értesíti erről a GYÉFKK-t.

A GYÉFKK a Regisztrációs kérelem hiánytalan kitöltését követően a Debreceni Egyetem nevében Előzetes befogadó nyilatkozatot bocsájt ki.

Valamennyi szükséges dokumentum és engedély megszerzését és a szerződés aláírását követően a GYÉFKK értesíti a Vizsgálatvezetőt, hogy a vizsgálat megkezdhető (Tájékoztató a vizsgálat engedélyezéséről).

A vizsgálat engedélyezéséhez a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kutatásetikai Bizottság szakértőjének az állásfoglalása is szükséges.

Ezúton is hangsúlyozandó, hogy az OGYÉI engedély megléte nem feltétele az egyeztetések sikerességének, a szerződések aláírásának. Célunk, hogy az OGYÉI rendelkezésére álló 60 nap alatt fenti folyamatok hiánytalanul lebonyolításra kerüljenek és az OGYÉI engedély megérkezéséig a szerződés aláírása megtörténjen.

A Debreceni Egyetem és a Megbízó között létrejött klinikai vizsgálati szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a költségvetésben foglalt díjazás illeti meg a Debreceni Egyetemet. A klinikai vizsgálati szerződésben vagy a költségvetési részben szerepeltetni kell a regisztrációs díjat és a gyógyszertári díjat.

A regisztrációs díj egyszeri, vissza nemtérítendő díj, amelynek összegét a Szenátus hagyja jóvá és az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza.

A gyógyszertári díj(ak) összegét az Egyetemi Gyógyszertár díjszabása alapján kell meghatározni. A díjszabás a Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ honlapján (klinfarm.unideb.hu) található Dokumentumtárban érhető el.

A klinikai vizsgálati szerződés alapján történő kifizetésekre negyedéves időközönként történő elszámolás alapján kerül sor.

A fizetési határidőt a szabályosan kiállított számlák Megbízó általi kézhezvételtől számított 30 napban kell meghatározni.

A fentiektől eltérni kizárólag indokolt és kivételes esetben van lehetőség, a GYÉFKK igazgatójának hozzájárulásával.

Frissítés dátuma: 2021.04.21.