Kifizetések

A Debreceni Egyetem dolgozóinak munkaköri leírásában nem szerepel klinikai farmakológiai vizsgálatok végzése, ezért munkájuk ellenértékét vállalkozóként vagy alkalmazottként vehetik fel. A teendőket az Eljárási rend a kifizetésekről részletezi.

Amennyiben vállalkozóként kívánnak számlázni, akkor a Megbízó és a Debreceni Egyetem közötti szerződés aláírását követően a Vizsgálatvezető Szerződéskötést kezdeményező nyomtatványt tölt ki. A megbízási szerződéseket a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági, Jogi és Közbeszerzési főosztálya 4 példányban készíti el. Hangsúlyozandó, hogy a megbízási keretszerződések kezdeményezését a vizsgálat megkezdését megelőzően, legkésőbb megkezdésekor és nem a feladat teljesítésekor kell kezdeményezni. A feladat teljesítésekor 3 példányban szükséges kitölteni a jegyzőkönyvet, melynek aláírása a feladat teljesítését jelenti. Ezzel egy időben nyílik lehetőség a számla kiállítására.

Amennyiben a dolgozó alkalmazottként kívánja felvenni munkadíját, akkor ezt kereset kiegészítés formájában teheti meg. Ekkor megelőző szerződéskötés nem szükséges.

Dokumentumok

Frissítés dátuma: 2020.03.20.