DE SzMSz


 

Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ

„A Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ az Egyetem rektorának közvetlenül alárendelt szervezeti egység, amely az Egyetemen folyó, az Egyetem szervezeti egységein átnyúló klinikai farmakológiai, sejtterápiás, biotechnológiai és funkcionális élelmiszerekhez kapcsolódó kutatásokat, vizsgálatokat szervezi, koordinálja, valamint a jövőbeli terápiák – elsősorban sejtterápiák – hatósági engedélyezéséhez és a gyógyító, egészségmegőrző terápiák körébe történő bevezetéséhez szükséges irányító, szervező feladatokat látja el. Az e bekezdés szerinti Központ tevékenységét együttműködésben látja el a Klinikai Központtal. A Központot a Rektor által megbízott igazgató irányítja.”

Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (2014. február 6.)